ความท้าทายในตำแหน่งใหม่ของนักบริหาร

วันก่อนมีโอกาสเจอรุ่นน้องคนหนึ่ง เล่าให้ฟังว่าหัวหน้าเพิ่งลาออกไปอยู่ที่ใหม่ ผู้บริหารจึงผลักดันให้เขาขึ้นมาทำหน้าที่แทน 
 
ต้องยอมรับว่าหัวหน้าที่ลาออกไปนั้นเป็นคนดีคนหนึ่ง ก่อนไป 2 สัปดาห์ได้ให้เขาฝึกงานในฐานะหัวหน้าทันที ในขณะเดียวกันก็พยายามช่วยหาคนใหม่มาแทนตำแหน่งเดิมของรุ่นน้องคนนี้ด้วย
 
เขาเล่าต่อไปว่าหลังจากหัวหน้าออกไปก็ไม่มีปัญหากับงานในตำแหน่งใหม่นี้เลย เพราะหัวหน้าคนเก่าถ่ายทอดทุกอย่างไว้ให้เป็นอย่างดี
 
...ปัญหางานไม่มี แต่ปัญหาคนนี่ซิ!... 
 
ไม่ใช่คนที่ทำงานด้วยจะไม่ยอมรับ เพียงแต่ว่าวางตัวไม่ถูกไม่รู้จะทำอย่างไรดี เพราะต้องขึ้นมาบริหารคนที่เคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อน
 
ว่าไปแล้วปัญหาแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารใหม่เท่านั้น แต่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่มีการปรับเลื่อนตำแหน่งขึ้นมา แม้ว่าเขาคนนั้นจะเคยเป็นหัวหน้ามาก่อนแต่ถ้าต้องดูแลคนที่เคยร่วมงานกัน ย่อมเกิดอาการวางตัวไม่ถูกได้เช่นกัน
 
ในสถานการณ์เช่นนี้ วิธีการที่ดีที่สุดคือการทำให้คนที่เคยเป็นเพื่อนร่วมงานยอมรับและเข้าใจในบทบาทใหม่ โดยการสร้างความชัดเจนในความรับผิดชอบและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้เกิดขึ้น
 
การสร้างความชัดเจนในบทบาทความรับผิดชอบ เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ วันแรกของการรับตำแหน่ง ควรหาโอกาสพูดคุยกับอดีตเพื่อนร่วมงานที่ปัจจุบันเปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ว่าคุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ที่ต้องเล่นไปตามบทบาทที่องค์กรคาดหวัง ความสัมพันธ์ส่วนตัวยังคงเหมือนเดิม แต่ในการทำงานต้องว่าไปตามระบบการบังคับบัญชาและหวังว่าเพื่อนๆ จะเข้าใจในความลำบากใจครั้งนี้
 
ส่วนเรื่อง การสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา เป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างสำหรับผู้บริหารคนใหม่ ศรัทธาเกิดมาจากความสามารถและผลงาน ซึ่งในชีวิตจริงเป็นสิ่งยากที่ต้องพยายามสร้างสมดุล หากถ่อมตัวเกินไปไม่แสดงภูมิออกมา อาจทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความเชื่อมั่นและศรัทธา ในทางกลับกันหากพยายามแสดงความรู้ความสามารถมากเกินไปจนออกนอกหน้า กลายเป็นคน “อวดเก่ง” ก็ทำให้สูญเสียศรัทธาได้เช่นกัน ดังนั้นการหาจังหวะในการแสดงความรู้ความสามารถในสถานการณ์ที่เหมาะสมและลงตัวเป็นศิลปะที่ผู้นำควรศึกษา
 
การบริหารจัดการในสถานการณ์เช่นนี้ มีคาถาเด็ดที่พึงยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด คือ “จงให้เกียรติแต่อย่าให้อภิสิทธิ์”
 
หลายคนแยกความแตกต่างระหว่าง “เกียรติ” กับ “อภิสิทธิ์” ได้ไม่ชัดเจน จึงมักใช้ปะปนกันไป จนทำให้เสียการปกครอง
 
ให้เกียรติคือการปฏิบัติต่ออดีตเพื่อนร่วมงานอย่างที่เคยเป็น ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่แบ่งชนชั้น ไม่วางก้ามหรือใช้อำนาจอย่างบ้าคลั่ง
 
แต่ไม่ให้อภิสิทธิ์คือ กฎกติกามารยาทในการทำงาน ต้องยึดถือและบังคับใช้กับทุกๆ คนในทีมอย่างเท่าเทียมกัน ลูกน้องที่เคยเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ควรได้อภิสิทธิ์ที่เหนือกว่าลูกน้องคนอื่นๆ หากทำไม่ถูกหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ก็ต้องมีการพูดจากัน หากจำเป็นก็อาจต้องลงโทษตามขั้นตอน โดยไม่มีใครมีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่น
 
หากยึดหลักการนี้ในการบริหารจัดการ รับรองว่าจะประสบความสำเร็จ ไม่ว่าเลื่อนตำแหน่งสักกี่ครั้งก็ตาม
 
 
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
กรรมการบริหาร
บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด
apiwut@riverorchid.com
www.orchidslingshot.com
ติดตามเทคนิคการบริหารจัดการเพิ่มเติมได้ที่ twitter@apiwutp 
www.facebook.com/OrchidSlingshot