วศิน อรดีดลเชษฐ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ 14 พ.ค. 59