ความท้าทายของ HR ในปี 2556

ต้องยอมรับว่าในช่วงต้นปีอย่างนี้ หนึ่งในประเด็นยอดฮิตที่ลูกค้าชอบถามคือ “ปีนี้...อะไรเป็นความท้าทายของชาว HR”

เรามีเวลาเหลืออีก 2 ปีพอดี สำหรับการเตรียมองค์กรและตนเองให้พร้อมเข้าสู่การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC) ดังนั้นความท้าทายอย่างแรกของ HR คือจะพัฒนาและเตรียมบุคลากรอย่างไรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

สองประเด็นที่จำเป็นต้องเร่งพัฒนาได้แก่เรื่องภาษาและทัศนคติ

คนส่วนใหญ่เมื่อคิดถึง AEC คงคิดถึงภาษาอังกฤษเป็นอันดับแรก ความตื่นตัวในเรื่องการเรียนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อ 2-3 ปีก่อน แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา ซึ่งไม่ต้องนับสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ประเทศไทยก็ยังรั้งท้ายอยู่ดี

นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ ของประเทศเพื่อนบ้านก็สำคัญไม่แพ้กัน อย่างภาษาพม่า ภาษาเขมร ภาษาลาว หรือแม้แต่ภาษาเวียดนาม เพราะต่อไปแรงงานและตลาดที่ประเทศไทยจะพึ่งพิงส่วนใหญ่ล้วนมาจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งสิ้น แต่พบว่าคนไทยกลับให้ความสนใจในการพัฒนาภาษาเหล่านี้น้อยมาก

อีกอย่างที่ควรต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนก่อนเปิด AEC คือทัศนคติของคนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ว่ากันตามตรงคนไทยมองเพื่อนบ้านต่ำกว่าเรา ทัศนคติแบบนี้คงไม่ดีแน่หากต้องทำงานร่วมกัน ดังนั้น HR ในฐานะผู้ที่ดูแลและรับผิดชอบการพัฒนาพนักงานต้อง เตรียมพร้อมในเรื่องนี้ด้วยนอกเหนือจากทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ไม่เช่นนั้นการทำงานร่วมกันคงมีปัญหาอย่างแน่นอน

ความท้าทายถัดมา เป็นเรื่องการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ต้องยอมรับว่ายิ่ง AEC ใกล้เข้ามามากเท่าไร ความพยายามในการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อให้สามารถรับมือกับ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็มีมากขึ้นเท่านั้น คงไม่ต้องบอกว่าผู้บริหารหลายคนในตอนนี้กำลังพยายามปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึง

งานวิจัยของบริษัทออคิด สลิงชอท ที่ผ่านมาซึ่งได้ทำการสำรวจความคิดเห็นขององค์กรชั้นนำในประเทศไทยกว่า 150 องค์กร พบว่าหากพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AEC มากขึ้น จะทำให้มุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเตรียมบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงจะมีได้ผลมากยิ่งขึ้น หากการสื่อสารภายในองค์กรไม่ว่าแนวตั้ง (บน-ล่าง) หรือแนวนอน (ระหว่างหน่วยงาน) ดีขึ้น นี่จึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่หน่วยงาน HR ต้องช่วยพัฒนากระบวนการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แม้ฟังดูเป็นเรื่องง่ายๆ แต่เชื่อไหมว่าการสื่อสารเป็นปัญหาใหญ่ของหลายองค์กร หากอยากแก้ปัญหานี้ เร่ิมต้นจากคนข้างบนก่อน วัฒนธรรมการสื่อสารในองค์กรสะท้อนภาวะผู้นำ !

สุดท้ายคงเป็นเรื่องของการบริหารผลการทำงาน (Performance Management) หากระบบการตั้งเป้าหมาย การติดตามผลและการประเมินความดีความชอบขาดประสิทธิภาพ การรักษาคนเก่งคนดีให้อยู่กับองค์กรคงเป็นไปได้ยาก หน้าที่ของ HR คือต้องสร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่สะท้อนผลงานที่แท้จริงและนำผลของการประเมินนั้นไปใช้ในการพัฒนา กำหนดผลตอบแทนและพิจารณาความก้าวหน้าของพนักงานได้อย่างเหมาะสม แต่ความยากในเรื่องนี้อยู่ที่ว่าทำอย่างไรให้หัวหน้างานทุกระดับเห็นประโยชน์ของระบบการบริหารผลการทำงานนี้และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

และนี่คือความท้าทาย 5 ประการที่คนทำงาน HR ต้องเตรียมตัวรับมือในปี 2556 นี้ !