ไม่นานผ่านมา บริษัท ออคิด สลิงชอทจำกัด จัดงาน The Secret of Becoming Extraordinary โดยภายในงานนอกจากจะมีแขกรับเชิญจากบริษัท เซงเกอร์ โฟล์คแมน จำกัด สถาบันการพัฒนาภาวะผู้นำ โดยเน้นการพัฒนาจุดแข็งจากประเทศสหรัฐอเมริกา "บาร์บาร่าสตีล" Senior Vice President และโค้ชการแสดงชื่อดังของประเทศไทย 
 
"รสสุคนธ์ กองเกตุ" มาร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หากยังมีการแถลงข่าวเรื่องการรีแบรนด์และการขยายธุรกิจของบริษัทด้วยออคิด สลิงชอท บริษัทที่ปรึกษาและให้บริการด้านพัฒนาภาวะผู้นำและพัฒนาองค์กร ทำการปรับภาพลักษณ์องค์กรครั้งใหญ่ โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด มาเป็นสลิงชอท กรุ๊ป พร้อมขยายธุรกิจในเครือเพิ่มอีก 2 บริษัท
 
"วศิน อรดีดลเชษฐ์" กรรมการผู้จัดการสลิงชอท กรุ๊ป เปิดเผยว่า การรีแบรนด์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชื่อ และสัญลักษณ์ของบริษัท ที่จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์ รวมทั้งปรัชญาการทำงานของบริษัทให้ชัดเจนขึ้น
 
"สลิงชอท (Slingshot) มีความหมายว่าหนังสติ๊ก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เรียบง่าย แต่ใช้ได้ผล มีประสิทธิภาพสูง เปรียบได้กับแนวคิดและเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรของสลิงชอท กรุ๊ป ที่ไม่ซับซ้อน ใช้ได้จริง และมีประสิทธิภาพ"
 
"นอกจากมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทแล้ว สลิงชอท กรุ๊ป ยังมีการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ เพื่อปรัชญาของการให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรก โลโก้ใหม่นี้มีลักษณะเป็นต้นไม้สีเขียว ซึ่งลำต้นมีลักษณะคล้ายด้ามหนังสติ๊กกลับหัวลง กลายเป็นตัวอักษรเหรินในภาษาจีน อันมีความหมายว่าคน ซึ่งเป็นการสื่อความหมายว่าความสำเร็จขององค์กรมีรากฐานจากคน และเมื่อคนได้รับการพัฒนาอย่างถูกทิศทาง จะทำให้องค์กรเกิดผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ที่สามารถสร้างผู้นำรุ่นต่อ ๆ ไปได้อย่างยั่งยืน" 
 
การพัฒนาบุคลากรของสลิงชอท กรุ๊ป ในก้าวต่อไปจะเน้นแนวคิดการสร้างภาวะผู้นำ โดยใช้จุดแข็ง (Strength-based Approach) องค์ความรู้นี้เป็นหัวใจหลักของโปรแกรม "The Extraordinary Leader" ที่มีบริษัท เซงเกอร์ โฟล์คแมน จำกัด หนึ่งในบริษัทพันธมิตรของสลิงชอท เป็นผู้สนับสนุน 
 
"บาร์บาร่า สตีล" บอกว่า ดิฉันค้นพบว่า คนที่เน้นการพัฒนาจุดแข็ง สามารถยกระดับประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำ.ได้สูงขึ้นมากกว่าคนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเน้นการแก้ไขจุดอ่อน โดยงานวิจัยสะท้อนจากกลุ่มตัวอย่างกว่า 7 แสนคนที่จัดให้จุดแข็งเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจผู้อื่น (Inspires and Motivates Others) เป็นคุณสมบัติของผู้นำสำคัญที่สุด แต่กลับเป็นเรื่องที่ผู้นำขาดมากที่สุดในกลุ่มตัวอย่างของผู้นำกว่า 5 หมื่นราย แนวคิดเรื่องการพัฒนาจุดแข็งไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงธุรกิจเท่านั้น "รสสุคนธ์ กองเกตุ" หรือ "ครูเงาะ" โค้ชการแสดงชื่อดังของประเทศไทย ซึ่งมีผลงานการโค้ชนักแสดงชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ก็ได้นำแนวคิดนี้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของนักแสดงไทยด้วย
 
"ดิฉันให้ความสำคัญในการค้นหาจุดแข็งของนักแสดงแต่ละคนเป็นหลัก โดยฝึกให้นักแสดงมองหาจุดเด่นของตัวเองแล้วนำมาพัฒนามากกว่าการพยายามสร้างบุคลิกใหม่เพื่อกลายเป็นบุคคลอื่น ดังนั้น เมื่อเขาและเธอหาจุดแข็งเจอแล้วจะต้องโฟกัสไปที่จุดนั้นและพัฒนาศักยภาพของเขาอย่างเต็มพิกัด"
 
"หากเพิกเฉยต่อจุดแข็งที่มีอยู่ อาจทำให้ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรจะเป็น เพราะปกติคนเรา รวมทั้งนักแสดงเอง ตอนเข้าวงการใหม่ ๆ มักจะมองจุดอ่อนของตัวเอง ทั้ง ๆ ที่ตัวเองมีจุดเด่นมากมาย การมองจุดอ่อนและย้ำจุดอ่อนของตัวเองบ่อย ๆ สุดท้ายอาจทำให้คนรอบข้างเห็นจุดอ่อนนั้นชัดเจนมากขึ้นไปด้วย"
 
ถึงตรงนี้ "วศิน" จึงเปิดเผยให้ฟังถึงการเปิดตัวบริษัทในเครืออีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท สลิงชอท คอนซัลทิง จำกัด และบริษัท สลิงชอท โคชชิ่ง จำกัด โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนางานและองค์ความรู้ในสายงานการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและโค้ชชิ่งให้แก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 
 
นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่มยังทำการคัดสรรและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรในประเทศไทย เช่น การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร (Building Extraordinary Coaching Culture), การโน้มน้าวคนโดยใช้ทักษะการเล่าเรื่อง (Story Telling), และทฤษฎีผู้นำกับสมอง (Brain-Based Leadership)
 
ซึ่งล้วนเป็นก้าวสำคัญในการรีแบรนด์ครั้งนี้ของสลิงชอท กรุ๊ป

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1413546322