เห็นด้วยหรือไม่ว่า ปัจจุบันธุรกิจไม่ได้แข่งขันกันที่ “ใครมีจุดอ่อนน้อยกว่ากัน” อีกต่อไป แต่ขึ้นอยู่กับว่า “ใครมีจุดแข็งมากกว่ากัน” แล้วการพัฒนาจุดแข็ง ให้ได้ตามต้องการนั้นต้องทำอย่างไร 

วสุธร หาญนภาชีวิน ผู้อำนวยการด้านการโค้ชและให้คำปรึกษา บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า หลายปีที่ผ่านมา องค์กรในประเทศไทยตื่นตัวในการมุ่งมั่นทุ่มเททรัพยากรและงบประมาณในการพัฒนาผู้นำบนจุดแข็ง (Strength-Based Development) เพื่อหวังสร้างและรักษาคนเก่งที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จให้เร็วกว่าคนอื่น
“ เก่งของคุณหรือของใคร ? ”
 
เพราะคำว่า “เก่ง”ของเราไม่เท่ากัน แต่ละประเทศ แต่ละอุตสาหกรรมก็นิยามความเก่งไว้ต่างกัน หากวันนี้เราอยากไปให้ไกลกว่าการเป็นผู้นำในบ้าน โดยเฉพาะในยุคดิจิตอลที่ทำให้เราต้องแข่งขันกับธุรกิจทั่วโลก เพราะคำว่า ไร้พรมแดน (Boundaryless) จะดีไหมถ้าเรามีไม้บรรทัดอันเดียวกันที่ใช้วัดความเก่งของผู้นำทั่วโลกได้จริง ซึ่งนอกจากจะทำให้เราสามารถยืนยันศักยภาพของเราได้ ทั้งภายในและภายนอก “ภายใน” หมายถึง คนในองค์กรประเมินกันเอง ผ่านการประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา ( มีผู้ประเมินคือ หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ )  “ภายนอก” หมายถึง การศึกษาเทียบเคียง (benchmarking) กับผู้นำคนอื่นๆนอกองค์กรทั่วโลก เพื่อให้เราไม่ได้หลงระเริง เก่งอยู่แต่ในบ้านเพียงอย่างเดียว ที่สำคัญ ผู้นำที่เก่งระดับโลก (เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของโลก) ต้องพิสูจน์ด้วยผลการดำเนินงานด้านต่างๆเป็นระยะเวลาหนึ่งด้วย ไม่ใช่แค่ความรู้สึกของคนรอบข้าง หรือผลจากแบบประเมินเพียงอย่างเดียว  
 

“ เก่งเรื่องอะไรดี ? ” 
 
ความเก่งจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อ 1) มีคนต้องการ 2) ทำให้แตกต่างจากคนทั่วไป 3) ทำให้ได้ผลงานที่ดีขึ้น ผลงานในที่นี้ หมายถึง ความพึงพอใจลูกค้า ผลกำไร ความผูกพันของพนักงาน เป็นต้น แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ควรเก่งเรื่องไหน หัวข้อที่จะใช้ในการพัฒนานี้ ต้องไม่ใช่การนั่งจินตนาการขึ้นมาเองหรือเกิดจากประสบการณ์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยการเก็บข้อมูลและสถิติ เพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุดว่า จุดแข็งด้านใด จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าเพราะการพัฒนาเป็นการลงทุนระยะยาว พัฒนาผิดทาง นอกจากจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายแล้ว กำลังใจของเราก็ย่อมถูกบั่นทอนไปเช่นกัน 
จากการเก็บข้อมูลผู้นำทั่วโลก 50,000 คน และนำมาวิจัย โดยบริษัท เซงเกอร์ โฟล์คแมน หนึ่งในพันธมิตรหลักของ สลิงชอท กรุ๊ป ทำให้ได้ค้นพบจุดแข็งที่ทำให้ผู้นำลำดับต้นๆของโลก แตกต่างจากผู้นำทั่วไปถึง 16 อย่าง ยกตัวอย่างเช่น ผู้นำชั้นนำต้องสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจผู้อื่นให้มีผลงานที่ดีได้ (Inspires and Motivates Others to High Performance) ต้องเป็นผู้นำนวัตกรรม (Innovates) และต้องตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย (Establish Stretch Goals) เป็นต้น  แต่การค้นพบจุดแข็งของผู้นำ ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้การพัฒนาจุดแข็งของ เซงเกอร์ โฟล์คแมน ได้รับการยอมรับจากบริษัทระดับโลก แต่ยังรวมไปถึงรูปแบบการพัฒนาผู้นำแบบ Cross-Training ที่ทำให้สามารถพัฒนาจุดแข็งของผู้นำไปถึงระดับยอดเยี่ยมได้จริง 
 
“ อยากเก่งกว่าเดิม ต้องทำอย่างไร ? ” 
 
อยากเป็นผู้นำที่ดี ที่เก่งกว่าเดิม ดร. แจ็ค เซงเกอร์ และ ดร.โจเซฟ โฟล์คแมน ใช้เวลากว่า 13 ปี ในการศึกษาและค้นพบวิธีการพัฒนาผู้นำที่เก่งอยู่แล้ว ให้เก่งระดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของโลก ที่สามารถทำได้เร็ว ทำได้จริง และมีประสิทธิภาพกว่า ด้วยการนำจุดแข็งนั้นมาพัฒนาอย่างมีระบบ แบบแผนที่ชัดเจนด้วยวิธีพัฒนาแนวข้าง (Cross-Training) โดยเลือกพัฒนาด้านอื่นๆที่ส่งเสริมกัน (Competency Companion) ให้ทำหน้าที่เป็นตัวคูณ (Multiplier) รูปแบบนี้มีลักษณะคล้ายการพัฒนานักกีฬา เช่น นักว่ายน้ำระดับโลก ไม่ได้ฝึกว่ายน้ำ (Cross-Training) เพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องฝึกยกน้ำหนัก  (Competency Companion) รวมถึงการฝึกทำสมาธิ (Multiplier)  เป็นต้น 
 
ผู้นำนวัตกรรม ต้องพัฒนาศักยภาพผ่านการสร้างนวัตกรรม  ควบคู่ไปกับการพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้นวัตกรรมเหล่านั้น มีเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นการเร่งประสิทธิภาพจุดแข็งให้เห็นผลเร็วขึ้น ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาสามารถทำได้ ตั้งแต่การฝึกฝนการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยพิจารณาความสมดุลระหว่างงานประจำวัน และผลลัพธ์ระยะยาว หรือการทำความเข้าใจกลยุทธ์ทางธุรกิจ และช่วยผู้อื่นถอดรหัสเป็นเป้าหมายที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และท้าทายอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจมีโค้ชผู้บริหารที่มีประสบการณ์ช่วยจุดประกายความคิดและพลังในการพัฒนาควบคู่ไปด้วย 
จุดแข็งที่ใช่”…เพียงจุดเดียวของคุณ สามารถปลุกความสำเร็จที่เร็ว และแรงกว่าผู้นำอีกครึ่งหนึ่งของโลกได้

ทั้งนี้ สลิงชอท กรุ๊ป เป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยการโค้ช และเชี่ยวชาญพิเศษ ในการพัฒนาภาวะผู้นำผ่านจุดแข็ง เคยคว้ารางวัลระดับโลกทางด้านนี้จาก ASTD (American Society for Training & Development) มาแล้วถึง 2 รางวัล 

วสุธร หาญนภาชีวิน
ผู้อำนวยการด้านการโค้ชและให้คำปรึกษา
บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ 18 ก.พ.2559