การโค้ชสามารถให้ผลตอบแทนกับองค์กรได้โดยเริ่มมาจากการพัฒนาผู้นำ และหากสามารถพัฒนาผู้นำไปสู่ระดับยอดเยี่ยมได้ ผลตอบแทนก็จะยิ่งสูงขึ้น

ศิริพรรณ ทองเทพไพโรจน์ โค้ชผู้บริหารระดับสูง สลิงชอท โค้ชชิ่ง บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำผ่านการโค้ช ได้ชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วผลประโยชน์ที่องค์กรได้จากการโค้ชนั้น เริ่มต้นมาจากการพัฒนาบุคลากรนั่นเอง ผลวิจัยของ International Coach Federation (ICF) แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ได้รับการโค้ชมีพัฒนาการเกิดขึ้นในหลายด้าน อาทิ 

พัฒนาการเกี่ยวกับงาน
 
70% มีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น
61% มีความสามารถในการบริหารจัดการสูงขึ้น 
57% บริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้น 
 
พัฒนาการเกี่ยวกับชีวิต
 
80% รู้สึกมั่นใจในตนเองมากขึ้น 
73% พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีขึ้น
67% เกิดความสมดุลย์ระหว่างชีวิตกับงาน 
 
นอกจากนี้ ผลจากการวิจัยชิ้นเดียวกันนี้เผยให้เห็นว่า การโค้ชสามารถให้ “ผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment / ROI)” ได้จริง โดยกลุ่มตัวอย่างได้เปิดเผยข้อมูลขององค์กร ซึ่งพบว่าโดยเฉลี่ยการโค้ชจะให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 7 เท่าของการลงทุน
คุณศิริพรรณ เสริมว่า “การโค้ชนั้นมีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาผู้นำอยู่แล้ว แต่หากองค์กรสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างผู้นำในระดับยอดเยี่ยม(Great Leadersได้ องค์กรก็จะได้ผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า สลิงชอท โค้ชชิ่งจึงศึกษางานวิจัย และองค์ความรู้ต่างๆ จนตกผลึก และได้มาซึ่ง “การโค้ชผ่านจุดแข็ง (Strength-Based Coaching)” แนวคิดนี้ไม่ใช่แค่การช่วยให้ค้นพบจุดแข็งแต่จะชี้ให้เห็นว่าจุดแข็งใดบ้างที่ผู้นำต้องใส่ใจ และแนะแนวทางที่จะพัฒนาให้ผู้นำก้าวไปสู่ระดับยอดเยี่ยม
 
คุณศิริพรรณ ยังเผยว่า จากการวิจัยผู้นำทั่วโลกกว่า 56,000 คน ของ บริษัท เซงเกอร์   โฟล์คแมน (Zenger Folkman) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำโลก พบว่า ผู้นำยอดเยี่ยม (Great Leaders) สามารถทำกำไรให้องค์กรได้มากกว่าสองเท่า เมื่อเทียบกับผู้นำในระดับดี (Good Leaders) ในขณะที่ผู้นำในระดับแย่ (Poor Leaders) นั้น นอกจากไม่สร้างกำไรแล้วยังทำให้บริษัทเสียเงินอีกด้วย

ทั้งนี้ สลิงชอท โค้ชชิ่ง เป็นอีกหนึ่งธุรกิจในเครือสลิงชอท กรุ๊ป ซึ่งให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยการโค้ช และเชี่ยวชาญพิเศษในการพัฒนาภาวะผู้นำผ่านจุดแข็ง เคยคว้ารางวัลระดับโลกทางด้านนี้จาก ASTD (American Society for Training & Development) มาแล้วถึง 2 รางวัลศิริพรรณ ทองเทพไพโรจน์
โค้ชผู้บริหารระดับสูง
บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด


ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ 18 ก.พ.2559