วสุธร หาญนภาชีวิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำและองค์กร
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 1 ม.ค. 59