กลยุทธ์ที่เห็นผลกับคนทำงาน

ถ้าพูดถึงกลยุทธ์ขององค์กรแล้ว ต้องยอมรับว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นอะไรที่แปลกมาก แต่สิ่งที่ว่าแปลกนี้เกิดขึ้นบ่อยจนหลายคนมองว่าไม่แปลก ...อย่าเพิ่งงงครับ ผมกำลังพูดถึงเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ ...จริงไหมที่ คนคิดวางแผนและพัฒนากลยุทธ์มักเป็นคนละคนกับผู้ที่ต้องดำเนินการตามแผน กลยุทธ์นั้น

ช้าก่อนครับ...ช้าก่อน ! ...อย่าเพิ่งต่อว่าว่าผมคิดอะไรแปลกๆ หลายคนคงมองว่า สิ่งที่กล่าวถึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วและคงเกิดขึ้นต่อไป ...ขอไม่เถียง แต่หลายองค์กรในต่างประเทศเริ่มให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคิดกลยุทธ์ของ องค์กรแล้ว เหตุผลที่เป็นเช่นนี้เกิดมาจากว่า เมื่อคนที่คิดกลยุทธ์เป็นคนละคนกับผู้ที่ต้องลงมือปฏิบัติ สิ่งที่ตามมาคือความเข้าใจที่ไม่ค่อยจะถูกต้องของพนักงานเกี่ยวกับกลยุทธ์ ที่ให้ทำและความรู้สึกผูกพันที่มีต่อกลยุทธ์นั้นก็อยู่ในระดับต่ำถึงต่ำมาก

จากการวิจัยโดย Robert Kaplan และ David Norton พบว่า มีพนักงานแค่ 5% เท่านั้นที่เข้าใจกลยุทธ์ขององค์กร นั่นจึงทำให้ความเป็นไปได้ที่กลยุทธ์จะประสบความสำเร็จมีอยู่ไม่มากนัก

อย่างไรก็ดี ในประเทศไทยองค์กรส่วนใหญ่ยังคงปฏิบัติเช่นเดิมอยู่ คือคนคิดกลยุทธ์เป็นคนกลุ่มหนึ่ง ส่วนคนปฏิบัติเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่ง เมื่อเรายังไม่สามารถเปลี่ยนแนวปฏิบัติเช่นนี้ได้ แล้วเราควรทำอย่างไรดีเพื่อทำให้พนักงานคนอื่นยอมรับในไอเดียของคนอีกคน หนึ่งและนำไปปฏิบัติอย่างเห็นผล

ผมมีแนวทาง 3 ข้อที่อาจจะสามารถนำไปปรับใช้ได้ มาแบ่งปัน

1. สื่อสารและสร้างความชัดเจน

ถ้าพนักงานมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการ คิดกลยุทธ์ พวกเขาย่อมจะรู้สึกยอมรับในกลยุทธ์ที่คิดออกมาและเข้าใจว่าจะดำเนินการอย่าง ไรให้ได้ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ แต่เมื่อเหตุการณ์เช่นนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ การสื่อสารอย่างชัดเจนให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำ ให้กลยุทธ์ประสบความสำเร็จ

ดังนั้นผู้บริหารและหัวหน้างานจำเป็นต้อง สื่อกลยุทธ์ให้ถึงตัวพนักงานแต่ละคน ทำให้พวกเขาเข้าใจ รู้สึกยอมรับ มองเห็นถึงความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ เห็นถึงประโยชน์ที่มีต่อองค์กร ลูกค้า และตัวของเขาเอง แน่นอนว่าผู้บริหารและหัวหน้างานแต่ละคนย่อมมีแนวทางในการสื่อสารที่แตกต่าง กัน แต่ประเด็นสำคัญคือ ไม่ว่าจะสื่ออย่างไรขอให้ความเข้าใจของพนักงานออกมาเหมือนกัน

การสื่อสารกลยุทธ์ที่ดีต้องเป็นการสื่อสาร ที่ให้เห็นถึงมาตรวัดความสำเร็จของกลยุทธ์นั้นด้วย เพื่อคนที่นำไปปฏิบัติจะได้รู้ว่าต้องทำอย่างไร ดังนั้นข้อความสำหรับการสื่อสารที่ดีควรประกอบไปด้วยสองส่วนใหญ่ ๆ คือ เราต้องการไปให้ถึงเป้าหมายอะไร และเราจะวัดอย่างไรว่าเราไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว

 

2. อย่าบอกว่าทำอย่างไร

หลายครั้งที่ผู้บริหารและหัวหน้างานจะสื่อ สารกลยุทธ์หรืองานต่างๆให้พนักงานรับรู้แบบค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเกินไป จนกลายเป็นการบอกหรือสั่งพนักงานให้ทำงานมากกว่า แม้การทำเช่นนี้จะทำให้พนักงานทำงานได้ง่ายขึ้น แต่ก็จะส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ได้ รับมอบหมาย ลดลง

สิ่งที่ดีที่สุด คือการปล่อยให้พนักงานได้มีโอกาสคิดสร้างสรรค์หาแนวทางใหม่ๆในการไปให้ถึง เป้าหมาย ในฐานะหัวหน้าคุณอาจถามพนักงานว่า “จะทำอย่างไรเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย” เพราะคำถามเปิดเช่นนี้จะช่วยให้พนักงานได้คิด และอาจได้แนวทางใหม่ๆที่หัวหน้างานหรือผู้บริหารคิดไม่ถึง

คุณรู้หรือไม่ว่า หลายๆครั้งแนวทางในการทำงานหรือกลยุทธ์ดีๆเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาจากผู้บริหาร ขององค์กร อย่าลืมว่าคนที่อยู่หน้างานย่อมรู้เรื่องงานที่อยู่ตรงหน้าดีกว่าคนที่อยู่ เบื้องหลังเสมอ ด้วยแรงกดดันจากลูกค้า พวกเขาจะหาทางแก้ไขปัญหาและนั่นนำมาซึ่งแนวทางหรือกลยุทธ์ใหม่ๆเสมอ

3. เอากฎเกณฑ์และค่านิยมองค์กรมาเป็นแนวทางในการตัดสินใจ

เมื่อเราไม่ได้บอกพนักงานว่าต้องทำอย่างไร สิ่งจำเป็นในตอนนี้คือ ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของกฎเกณฑ์และค่านิยมขององค์กร (Company’s values) เพราะนั่นจะเป็นแนวทางที่ช่วยพนักงานให้คิดสร้างสรรค์อยู่ในกรอบที่องค์กร รับได้

อย่าลืมว่าในแต่ละวัน การตัดสินใจภายในองค์กรเกิดขึ้นหลายร้อยหลายพันครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจของฝ่ายการตลาดในการคิดหาแนวทางการโปรโมตสินค้า การตัดสินใจของฝ่ายขายในการเลือกสรรสินค้าที่เหมาะสมเพื่อนำไปเสนอลูกค้า หรือการตัดสินใจของฝ่ายบัญชีในการเพิ่มเครดิตให้ลูกค้า เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทุกวัน ผู้บริหารคงไม่สามารถเข้าไปดูแลในทุกฝีก้าวของการตัดสินใจภายในองค์กรได้ จึงทำให้กฎเกณฑ์และค่านิยมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยพนักงานได้มีแนวทางอ้างอิงใน การตัดสินใจ

อย่างไรก็ดี กฎเกณฑ์และค่านิยมจะไม่มีความหมายใดๆเลย หากผู้บริหารไม่สื่อสารให้พนักงานได้รับรู้และเข้าใจ หากเป็นไปได้ จงสื่อสารเรื่องเหล่านี้เป็นระยะๆ ไม่ว่าจะเป็นในที่ประชุมใหญ่ขององค์กร ในช่วงพักเบรกของการสัมมนา หรือแม้แต่ระหว่างการพูดคุยกันแบบตัวต่อตัว

สามแนวทางข้างต้นเป็นส่ิงที่หลายๆองค์กรในต่างประเทศใช้อยู่ ลองนำมาประยุกต์ใช้ดู คุณอาจได้แนวความคิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมา ก็เป็นได้

 

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

กรรมการบริหาร

บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด

apiwut@riverorchid.com

www.orchidslingshot.com