พอใจ พุกกะคุปต์
Executive Consultant
Slingshot Group

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันอาทิตย์ 2 กรกฎาคม 2560