พอใจ พุกกะคุปต์
Executive Consultant
Slingshot Group

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันอาทิตย์ 18 มิถุนายน 2560