uploaded/content/201904/1556520082.3975-jpg

Leading the New Edge : แค่อธิบายอย่างเดียวไม่พอ

การประกาศการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่อธิบายเหตุผลกับพนักงานว่าทำไมองค์กรต้องเปลี่ยน หากไม่เปลี่ยนจะเกิดหายนะอะไร และเมื่อเปลี่ยนแล้วจะมีผลดีอย่างไรเท่านั้น

จริงอยู่! แม้ทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะทบทวนอย่างรอบคอบแล้วถึงความจำเป็นนี้ และเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เพื่ออธิบายไว้อย่างละเอียดยิบ พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนรวมและซักถาม รวมถึงยินดีเปิดใจรับฟัง รับรู้ความรู้สึกและปฏิกิริยาของพนักงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณพยายามอธิบายโดยไม่ปิดบังและพร้อมจะเข้าใจพวกเขาอย่างแท้จริง แต่แค่นี้ไม่พอ!

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ฉลาดต้องมีทักษะในการสื่อสารที่มากกว่าแค่พยายามอธิบายและพยามรับฟัง คำแนะนำดังต่อไปนี้อาจช่วยให้การเปลี่ยนแปลงในองค์กรของคุณราบรื่นขึ้น

สื่อสารต่อเนื่องเพื่อลดเซอร์ไพรส์ การชี้แจงเพียงครั้งเดียว ไม่ได้การันตีว่าพนักงานจะรับรู้และเข้าใจเรื่องราวทั้งหมด การตอกย้ำอย่างสม่ำเสมอต่างหาก จะช่วยสร้างความเข้าใจและจดจำได้ดีกว่า ยิ่งการเปลี่ยนใกล้ Deadline มากเท่าไร ยิ่งต้องเพิ่มความถี่ในการสื่อสารมากเท่านั้น

ใช้ช่องทางที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์สไตล์ที่แตกต่าง รูปแบบการสื่อสารทั้งโดยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรจะเข้าถึงกลุ่มคนได้มากกว่า เพราะบางคนตอบสนองได้ดีต่อการอ่าน ส่วนบางคนอาจจะรับรู้ได้ดีด้วยการฟัง ดังนั้นการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงผ่านการประชุมกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย อีเมล์ จดหมาย ติดประกาศ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ จะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงพนักงานซึ่งมีสไตล์ในการรับรู้ที่ต่างกันมากยิ่งขึ้น

อย่าทำหูทวนลมเมื่อได้ยินข่าวลือ ข่าวลือเกิดจากความสงสัย ดังนั้นถ้าพนักงานได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีความรู้สึกว่าข้อมูลที่ได้รับมันคลุมเครือ หรือคิดว่าผู้บริหารกำลังหมกเม็ด ข่าวลือจะเริ่มทำงาน และจะแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็ว ผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับทันทีว่ามีข่าวลือเกิดขึ้นแล้ว อย่าเพิกเฉย จงรีบบอกจุดยืนของคุณทันทีเพื่อสยบข่าวที่ไม่มีมูลนี้ ความตื่นตัวต่อข่าวลืออย่างเอาจริงเอาจังของคุณโดยการส่งสัญญาณให้พนักงานรู้ว่าคุณไม่แฮปปี้กับสิ่งนี้จะสกัดไม่ให้ข่าวลือบานปลาย
 
จักรพันธ์ จันทรัศมี
Consulting Partner
Slingshot Group
 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ออนไลน์ The Bangkok Insight
คอลัมน์ Leading the New Edge : แค่อธิบายอย่างเดียวไม่พอ
ฉบับวันที่ 21 เมษายน 2562