uploaded/content/201904/1555992641.8799-jpg

Leading the New Edge : ความเครียดในงาน ตอนที่ หัวหน้างาน = ต้นตอของความเครียด?

เวลาที่คุณถามใครก็ตาม ว่าที่ทำงานของเขา มีเรื่องเครียดเกิดจากอะไรบ้าง?

ไม่แปลกใจเลยว่า หนึ่งในคำตอบที่คนส่วนใหญ่จะต้องนึกถึงเป็นอับแรกๆ ก็คือความเครียดที่เกิดจากหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาของเขาโดยตรงนั่นเอง

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความแตกต่าง และพื้นฐานของปัจเจกบุคคลก่อน และเนื่องจากว่าคนเรานั้นมีความแตกต่างกัน หัวหน้างานของเราเองก็เช่นกัน และบางครั้งหัวหน้าเองก็มาพร้อมกับความเครียดในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวลูกน้องได้แตกต่างกัน เราเองในฐานะพนักงาน ก็ต้องทำความเข้าใจความแตกต่างทางความคิด พฤติกรรม และวิธีการทำงานของหัวหน้า หรือแม้แต่เพื่อนร่วมทีมเราด้วยเช่นกัน

จากบทความของ Harvard Business Review โดย Tomas Chamorro-Premuzic ได้สรุปข้อเสนอแนะในการจัดการความเครียดที่เกิดจาก หัวหน้างาน เพื่อพนักงานทั้งหลายจะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้

แนวทางที่ 1 ทำความเข้าใจตัวตนของหัวหน้า

การทำความเข้าใจกับตัวตนของหัวหน้างานของเรานั้น คือการทำความเข้าใจพฤติกรรม และความคิดของหัวหน้า เพื่อเตรียมตัวล่วงหน้าถึงสถานการณ์และสิ่งที่เราต้องเผชิญ วิธีการนี้ต้องอาศัยประสบการณ์และการสังเกตของลูกน้องเช่นกัน เมื่อเราเข้าใจถึงตัวตนของหัวหน้า ว่าอาจมีปัจจัยใด ที่จะก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เราไม่พึงประสงค์ หากเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงซะ

แนวทางที่ 2 อย่าทำตัวเป็นต้นตอของความเครียด

เหรียญนั้นมีสองด้าน เช่นเดียวกันกับคน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าที่แย่แค่ไหน ก็จะมีด้านดีอยู่เช่นกัน การเป็นต้นตอของความเครียดในที่นี้ หมายถึง การทำให้หัวหน้าของเราเปลี่ยนจากอารมณ์เชิงบวกมาเป็นเชิงลบ หากสาเหตุนั้นมีต้นตอมาจากเราเอง ก็อาจเป็นไปได้ว่าเราทำให้หัวหน้าของเราผิดหวัง และหากหัวหน้างานของเราเปลี่ยนเป็นอารมณ์เชิงลบแล้ว ความเครียดจะตกอยู่กับใครที่ไหนไปไม่ได้ นอกจากตัวเรานั่นเอง

แนวทางที่ 3 จงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับหัวหน้า

การทำให้หัวหน้างานของเรารู้สึกว่า เรานั้นเป็นพนักงานที่มีความสามารถและจำเป็นต่อเขา หรือทำให้หัวหน้างานของเรารู้สึกดีที่มีเราอยู่ด้วย ในทุกๆการประชุมกับผู้บริหาร เป็นทีมงาน และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อเขา หากคุณเป็นพนักงาน หรือทีมงานที่ทรงคุณค่าแล้วล่ะก็ แน่นอนว่าไม่มีใครอยากที่จะตัดเส้นเลือดที่คอยหล่อเลี้ยงทีม หรือทำให้คุณเครียดด้วยเรื่องที่ไม่จำเป็นอย่างแน่นอน

นวมณฑ์ บูรณเกียรติศักดิ์
ที่ปรึกษาบริหารโครงการ
บริษัท สลิงชอท คอนซัลทิง จำกัด
 

ที่มา : The Bangkok Insight
คอลัมน์​ Leading the New Edge : ความเครียดในงาน :
หัวหน้างาน = ต้นตอของความเครียด?
ฉบับวันที่ 8 เมษายน 2562