uploaded/content/201805/1526272942.2183-jpg

Leading For Future : องค์กรของคุณเฉื่อยไหม?

ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ Leading For Future : องค์กรของคุณเฉื่อยไหม?
ฉบับวันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561