uploaded/content/201807/1532329780.8636-jpg

Leading For Future : สัญญาณบอกเหตุ ความล้มเหลวที่ผู้นำดิจิทัลควรรู้ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สลิงชอท กรุ๊ปที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ Leading For Future : สัญญาณบอกเหตุ ความล้มเหลวที่ผู้นำดิจิทัลควรรู้
ฉบับวันที่ 23 กรกฎาคม 2561