uploaded/content/201905/1558932719.7299-jpg

Leading for Future: ศูนย์กลางแห่งจักรวาล

หัวหน้า:ข้อมูลแสดงว่า ลูกค้า A พึงพอใจลดลงไปถึง 20% 

คุณจักรวาล: ลูกค้ารายนี้เยอะครับ ทำเท่าไหร่ก็ไม่พอ ขอโน่นขอนี่ เราก็ทำเต็มที่ พยายามทำตามที่เขาร้องขอทุกอย่าง แต่ก็ไม่เคยพึงพอใจ ทำเท่าไหร่ก็ไม่พอ! 

หัวหน้า:ก่อนหน้านี้ลูกค้าก็ Happy กับเรามากนี่คะ 

คุณจักรวาล:ก็เพราะทีมขายแหละครับ สปอยลูกค้าจนเคยตัว ภาระเลยมาตกอยู่กับคนที่ต้องดูแลต่อ 

หัวหน้า:ในฐานะที่คุณดูแลลูกค้ารายใหญ่รายนี้ มีแผนจะเรียกความพึงพอใจกลับมาอย่างไรคะ 

คุณจักรวาล:ยากครับ ปัญหาหลักอยู่ที่ตัวลูกค้าเอง ผมคุยกับเพื่อนในวงการ ใคร ๆ ก็บอกว่าลูกค้ารายนี้ ทั้งเยอะ ทั้งล้น 

หัวหน้า: มีอะไรที่ทีมบริหารจะเข้าไปช่วยสนับสนุนได้บ้างไหมคะ 

คุณจักรวาล:ทีมบริหารเข้าไปก็พูดแต่ High Level เดี๋ยวจะไปคุยกันคนละเรื่อง สุดท้ายจะเสียเวลาเปล่า 

เคยเจอไหมคะ คนแบบนี้ มีแต่บ่น โทษโน่น โทษนี่ ตัวเองไม่เคยผิด ตัวเองคือ “ศูนย์กลางแห่งจักรวาล ” สุดท้ายไม่มีทางออก!

พบว่ามีบริษัทถึง 65% ล้มตั้งแต่ปีแรก ทั้งบริษัทที่สำเร็จและล้มเหลวในปีแรก มีหลายอย่างไม่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดี ระบบดี การตลาดดี พนักงานเก่ง แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ ทัศนคติของพนักงานที่ต่างกัน

มีการศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับทัศนคติ วิธีคิด วิธีปฏิบัติของคนที่เรียกว่า “Above and Below The Line 

Above The Line คือลักษณะของคนที่มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นกับสิ่งที่ทำ เห็นโอกาส มีความหวัง ยอมรับคำติคำชม ลงมือทำ แสวงหาทางออก ยอมรับความผิดพลาดและหาทางก้าวข้ามอุปสรรคเพื่อความสำเร็จ มองหาข้อดีของคนรอบตัว

ในทางตรงกันข้าม Below The Line คือคนที่ชอบโทษคนอื่น ตนเองไม่เคยผิด มีข้ออ้างเสมอ รู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อ หาคนผิด เห็นแต่ข้อผิดพลาด ทุกอย่างคืออุปสรรค อยู่เฉย ๆ ไม่ทำอะไร รอให้คนอื่นทำก่อน พยายามหาเหตุผล เข้าข้างตนเอง

เชื่อกันว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นบวกหรือลบขึ้นกับทัศนคติ วิธีคิด วิธีรับมือกับสถานการณ์ การตอบสนองต่อสถานการณ์แบบ Above The Line จะเกื้อหนุนให้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ช่วยกันลงมือทำและแสวงหาทางออกเพื่ออนาคต

องค์กรยุคใหม่จึงหันมาสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ Above The Line ผ่านการสร้างพฤติกรรมให้คนในองค์กรสามารถนำและรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างคุณลักษณะคนดังนี้

1. ทำงานโดยมีวัตถุประสงค์และมีความมุ่งมั่นในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

2. ใกล้ชิดกับทีมงาน ให้คำแนะนำและสอนงานสมาชิกในทีมทุกวัน

3. รีบขจัดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นก่อนปล่อยให้มันกลายเป็นปัญหาใหญ่

4. สื่อสารและประสานความร่วมมือกับทุกคนในองค์กรได้แบบไร้พรมแดน ไม่ปล่อยให้แนวคิด Silo ว่าฉันสังกัดอยู่ทีมไหน อยู่ระดับใดขององค์กรมาเป็นอุปสรรคต่อการประสานความร่วมมือ

วันนี้องค์กรของคุณมีคนแบบ Above The Line หรือ Below The Line มากกว่ากัน

คุณกำลังมีคนที่มองว่าตนเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล หรือคนที่มองตนเองเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์สำคัญที่พร้อมปรับพร้อมนำ การเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์กร หากคุณมีแบบหลังมากกว่า ก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศญาติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สลิงชอท กรุ๊ป 
 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ Leading For Future: ศูนย์กลางแห่งจักรวาล
ฉบับวันที่ 20 พฤษภาคม 2562