uploaded/content/201805/1525840153.4041-jpg

Leading For Future : รับดีไหม
ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : หนังสือพิพม์กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ Leading For Future : รับดีไหม
ฉบับวันที่ 2 เมษายน 2561