uploaded/content/201808/1534904186.4175-jpg

Leading For Future : ผู้นำ “อุปสรรค” สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สลิงชอท กรุ๊ปที่มา : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ Leading For Future : ผู้นำ “อุปสรรค” สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ฉบับวันที่ 20 สิงหาคม 2561