uploaded/content/201805/1527490800.6416-jpg

Leading For Future : คำถามหรือคำตอบ อันไหนสำคัญกว่ากัน
ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ Leading For Future : คำถามหรือคำตอบ อันไหนสำคัญกว่ากัน
ฉบับวันที่ 28 พฤษภาคม 2561