uploaded/content/201902/1549349137.jpg

Leading for Future : ขี้ฝุ่น

คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว…” ผู้แต่งเพลง “ฝุ่น ” ของบิกแอส เปรียบเปรยความรักที่มันไร้ค่า ไร้ความหมายดัง “ฝุ่น ”!

เมื่อก่อนเรามักมอง “ฝุ่น ” เป็นเรื่องขี้ผง ไม่มีค่า ไม่มีความหมาย

วันนี้พวกเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “ฝุ่น ” นั้นส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อชีวิตพวกเราขนาดไหน

ทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน มีหลายครั้งที่เราขาดความรู้สึกเร่งด่วน มองข้ามสัญญาณบอกเหตุเล็ก ๆ และไม่คิดจะลุกขึ้นมาทำอะไรกับมัน จนสุดท้ายกลับกลายเป็นปัญหาใหญ่จนทำให้ตัวเราหรือองค์กรล่มสลาย

John Kotter กูรูด้านการเปลี่ยนแปลง พูดถึงเรื่องนี้โดยใช้คำว่า “Lack a Sense of Urgency” หรือ “ขาดความรู้สึกเร่งด่วน ” ซึ่งเกิดจาก
1) ไม่เห็นความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลง หรือ
2) อยู่แบบเดิมดีจะตาย เปลี่ยนไปเดี๋ยวยุ่ง พูดง่าย ๆ ก็คือ “เฉื่อย 

อาการ “เฉื่อย ” เกิดจากสาเหตุ 8 ประการคือ
1. ขาดวิกฤติ
2. เคยตัว ไม่อยากเปลี่ยนนิสัย
3. มองโลกในแง่ดี
4. วัดผลไม่ตรงจุด
5. ขาด Feedback จากโลกภายนอก
6. วัฒนธรรมลงโทษผู้บอกข่าวร้าย
7. ไม่ติดตาม ไม่อยากอยากฟังข่าวร้าย
8. ผู้นำปิดบังความจริง

ไม่มีใครอยากเป็นคนเฉื่อย แต่ไม่น่าเชื่อว่าหลายครั้งเราขาดวิกฤติ หรือมองโลกในแง่ดีเกินไปจริง ๆ ตัวอย่างเช่นคนปั่นจักรยานหรือวิ่งในสวนสาธารณะในวันที่ค่าฝุ่นพิษพุ่งปรี๊ด

หากเปรียบกับองค์กร แม้จะมีสัญญาณบอกเหตุว่ายอดขายตก ลูกค้าไม่พึงพอใจ คู่แข่งเพิ่ม แต่ทุกคนในองค์กรก็ยังเอ็นจอยในความสำเร็จในอดีตและดำเนินชีวิตตามปรกติแบบเดิม ๆ

พฤติกรรมแบบไหนที่เป็นสัญญาณบอกว่าเรากำลัง “เฉื่อย 
1. ประชุม ๆ ๆ เกี่ยวกับปัญหา แต่เดินออกจากห้องประชุมโดยไม่มีข้อสรุป
2. มุ่งไปที่หาคนผิด มากกว่าหาวิธีเปลี่ยนแปลง
3. กระจายงานสำคัญให้คนไม่สำคัญทำ
4. เสียเวลาไปกับการเตรียมข้อมูลและหาเหตุผลนานาประการว่าทำไมต้องเปลี่ยน
5. โอเคกับการแก้ปัญหาช้าไม่มีคุณภาพ
6. ตกลงร่วมกันแต่สุดท้ายไม่ทำ
7. ใช้เวลาเยอะพูดถึงแต่ปัญหาแต่ไม่พูดถึงทางออก
8. เป็นห่วงแต่ทีมหรือพวกพ้องตนเองมากกว่าภาพรวม

ถ้าไม่อยาก “เฉื่อย ” ต้องลุกขึ้นมาปัดฝุ่น
1. แยกให้ได้ว่าอันไหนเป็นสัญญาณบอกเหตุที่สำคัญ และอันไหนเป็นเพียงแค่ปัญหา
2. ผู้นำต้องลงมาจับงานที่เป็นสัญญาณบอกเหตุสำคัญเอง
3. เก็บข้อมูลจากภายนอกพร้อมแชร์ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ แม้จะเป็นข้อมูลที่ทำให้เรากดดันก็ตาม
4. พูดคุยกับทีมถึงแนวทางใหม่ วิสัยทัศน์ใหม่
5. รับฟังข้อกังวลจากผู้เกี่ยวข้อง
6. หาทีมช่วยสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ให้สำเร็จเป็นจริง
7. พูดถึงโอกาสที่เราจะต้องดีขึ้น
8. พูดให้ทีมฟังถึงการเปลี่ยนแปลงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและย้ำให้รู้ว่า ครั้งนี้ต่างจากครั้งผ่าน ๆ มาอย่างไร

ทำได้ตาม 8 ข้อนี้ John Kotter บอกว่าเรื่องฝุ่น จะกลับไปเป็นเรื่องขี้ผงอย่างแน่นอน!
 
ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สลิงชอท กรุ๊ป
 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ Leading for Future : ขี้ฝุ่น
ฉบับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562