uploaded/content/201808/1533107571.jpg

K SME Inspired : Customer Learner

เพราะ “พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ” ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะด้านผลิตภัณฑ์ ด้านแบรนด์ ด้านลูกค้าสัมพันธ์ และอีกหลาย ๆ ด้าน ต่างย้อนกลับมามองกลยุทธ์ของตนเองว่ายังตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยน ไปนี้หรือไม่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านดำเนินกิจการโดยต้องอาศัยการให้ความรู้ (educate) แก่ลูกค้าเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ ท่านควรรู้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนี้ก็ส่งผลต่อวิธีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปเช่นกัน

เรามักคุ้นเคยกับคำว่าผู้บริโภค “Consumer” อยู่บ่อยครั้ง แต่ในโลกแห่งอนาคตผู้บริโภคเสพข่าวสาร 7 วัน 24 ชั่วโมง การเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวลา ผู้บริโภคสามารถเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ข้อมูลใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดคำศัพท์ใหม่ที่เรียกผู้บริโภคยุคใหม่ที่ตัดสินใจซื้อผ่านการเรียนรู้นี้ว่า “Consumer Learner”

ในแง่ธุรกิจ นี่คือโอกาสมหาศาลที่ท่านจะส่งสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์ องค์กรของท่านไปสู่ผู้บริโภคได้บ่อยขึ้น เร็วขึ้น และง่ายขึ้น หากท่านส่งสารที่เหมาะกับสไตล์เรียนรู้ของผู้บริโภคยุคใหม่

บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป ออกมาเผยผลงานวิจัยที่รวบรวมจากการศึกษางานวิจัยระดับโลก พบว่าพฤติกรรมของผู้เรียนยุคใหม่เปลี่ยนไปเฉกเช่นเดียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุ คดิจิตอล จากการศึกษา Consumer Learner เกือบ 3 พันคนทั่วโลก พบว่า

1. ผู้บริโภคยุคใหม่อยากศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการของท่านเมื่อพวกขาต้องการซื้อ นั่นคือ “ เข้าไปศึกษาเพื่อซื้อ ไม่ใช่เผื่อซื้อ

2. ผู้บริโภคยุคใหม่มีสมาธิจดจ่ออยู่กับเนื้อหาที่ท่านกำลังบอกได้ไม่เกิน 8 วินาที

3. ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการตัดสินได้เองว่าอยากได้ข้อมูลเมื่อไหร่ ที่ไหน และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลตลอดเวลา 7 วัน 24 ชั่วโมง

4. ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการเลือกวิธีการได้รับสื่อที่เหมาะกับสไตล์ของตนเอง ส่วนใหญ่ต้องการเนื้อหาสั้นกระชับเอาไปใช้ได้เลยในรูปแบบพอดีคำเท่านั้น (Bitesize Learning)

5. ผู้บริโภคยุคใหม่ไม่ได้ต้องการเป็นเพียงผู้รับสื่อ แต่มาแชร์ มา Network กับ แลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ที่ตนเองได้สัมผัสมากับคนอื่น ๆ

อย่างไรก็ตามพบว่า ผู้ที่ดูแลงานด้านการเรียนรู้โดยตรง มีเพียง 38% ที่เชื่อว่าพวกเขามีความพร้อมตอบโจทย์ Consumer Learner ดังนั้น ผู้ทำธุรกิจที่ต้องอาศัยการให้ข้อมูล ให้ความรู้แก่ลูกค้า จำเป็นต้องทบทวนรูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการของท่านให้เหมาะกับลักษณะผู้เรียนรู้ยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปดังนี้

1. หาวิธีการถ่ายทอดความรู้รูปแบบใหม่ ที่เน้นความสนุกสนาน เช่น การใช้ Gamification เพื่อทำให้ลูกค้าของท่านรู้สึกสนุกกับการได้ศึกษาสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการของท่าน เสมือนเล่นเกม มีทั้งการแข่งขัน รู้ผลทันที เพิ่มความยากขึ้นเรื่อย ๆ สร้างบรรยากาศให้ผิดได้แต่อยากไปต่อ ด้วยการลิงค์สู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

2. เน้นการสร้างประสบการณ์ผ่านเรื่องเล่า (Story Telling)

3. รูปแบบเนื้อหากระชับ ความยาวไม่เกิน 7 นาที ตอบไลฟ์สไตล์ของผู้เรียนยุคใหม่ ไม่เน้นทฤษฎีแต่เน้นดูแล้วทำเป็นเลย

4. หาแพลตฟอร์มส่งสื่อที่ผู้บริโภคสามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นทาง Social Media หรือ On Demand Learning Platform

 ดร. สุทธิโสพรรณ​ ช่วยวงศ์ญาติ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด

ที่มา : K SME Inspired
คอลัมน์ K SME Inspired : Customer Learner
ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2561