/

K SME Inspired : เก่งและดี From Branding to Culture

เมื่อกลางปีที่แล้ว มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลบริษัท FMCG แถวหน้าของประเทศไทยติดต่อเข้ามา ว่าสนใจสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ดิฉันได้มีโอกาสเข้าไปนั่งคุยกับ CEO หนุ่มไฟแรงอายุเพียง 30 ต้น ๆ ที่ต้องมาสานต่อธุรกิจคุณพ่อผู้ก่อตั้ง ด้วยความสามารถในการสร้างแบรนด์และมุ่งเน้นที่คุณภาพผลิตภัณฑ์ทำให้บริษัทนี้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนมีส่วนแบ่งการตลาดติดหนึ่งในสามของประเทศไทย

การเข้ามาสานต่อกิจการของลูกชายในครั้งนี้ มีภารกิจสำคัญ คือการขยายธุรกิจไปในภูมิภาคเอเชีย แม้องค์กรจะมีพร้อมพร้อมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ งานวิจัย การตลาดเกินร้อย แต่ผู้บริหารหนุ่มกลับมองว่าปัจจัยภายในนั่นคือ คนยังไม่พร้อม!!!

วัฒนธรรมองค์กรเปรียบเสมือนแนวทางที่ช่วยกำหนดความคิด การตัดสินใจ รวมทั้งการกระทำของทุกคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนยาวนานทั้งในและต่างประเทศล้วนมี “วัฒนธรรมองค์กร ” ที่แข็งแรง

ดิฉันมักชอบเปรียบการมีวัฒนธรรมองค์เสมือนการมีคนดี ส่วนเรื่องมี Competency เสมือนการมีคนเก่งล่าสุดองค์กรแห่งนี้เพิ่งทำ Branding ใหม่ วันนี้จึงอยากมาทำเรื่องวัฒนธรรมองค์กรบ้างเพื่อเตรียมคนดีมีแนวคิดและการกระทำให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

จากประสบการณ์เราพบว่าองค์กรชั้นนำหลายองค์กรทำทั้ง Branding และ วัฒนธรรมองค์กร แต่แยกจากกัน ในกรณีเราจึงแนะนำให้เอาสองอย่างนี้มาเป็นเรื่องเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรที่ส่งต่อไปยังลูกค้า ยิ่งพฤติกรรมภายในสอดคล้องกับสิ่งที่สื่อกับลูกค้าภายนอกมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้ลูกค้ารับรู้ถึงความเข้มแข็ง ความจริงใจ ในเชื่อใน Brand มากขึ้นเท่านั้น

ผ่านไป 12 เดือนกับการเดินสายประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้คนปฏิบัติตามวัฒนธรรมใหม่ล้อไปกับ Brand ใหม่ ผู้บริหารบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้ “มันเกิดคาด ” ไม่เพียงแต่ยอดขายที่ทะยานขึ้น แต่ที่สำคัญที่สุดคือ การบ่มเพาะผู้นำรุ่นถัดไปที่ไม่ใช่เฉพาะคนในครอบครัวเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นนานาชาติ

แน่นอนที่สุดพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรสูง เพราะวันนี้พนักงานรู้แล้วว่าพวกเขาคือจิ๊กซอที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคต และวัฒนธรรมใหม่ที่สร้างขึ้นมาถูกนำมาก็ยังคงใช้ในการคัดสรรคน พัฒนาคน ทั่วภูมิภาครุ่นสู่รุ่น

ผลการศึกษาโดย MIT Slone กับองค์กรชั้นนำทั่วโลกกว่า 500 องค์กร พบว่า

- 85% ของ CEOs และ CFOs เชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดีสามารถทำให้คนไม่ซื่อสัตย์ขาดจริยธรรมในการทำงาน
- 90% ของ CEOs และ CFOs เชื่อว่าหากองค์กรใส่ใจต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้องค์กร
- งานวิจัยโดยนักเศรษฐศาสตร์หลาย ๆ งานวิจัยยืนยันว่าการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะช่วยให้องค์กรมีกำไรสูงขึ้นและสามารถให้ผลตอบแทนกลับไปสู่ผู้ถือหุ้นดีขึ้น
- องค์กรที่เป็นได้รับการยกย่องว่าเป็น Best Places To Work และมีจุดเด่นด้านวัฒนธรรมองค์กร สามารถให้ผลตอบแทนกลับไปที่ผู้ถือหุ้นสูงกว่าองค์กรทั่ว ๆ ไปถึง 20%

วันนี้การต่อสู้ว่าใครเก่งกว่าใครคงไม่พอ แต่หากจะอยู่ในสนามแข่งได้ยาวนาน ต้องทั้งเก่งและดี
 
ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สลิงชอท กรุ๊ป
 

ที่มา : นิตยสารออนไลน์ K SME Inspired โดยธนาคารกสิกรไทย
คอลัมน์ K SME Inspired : เก่งและดี From Branding to Culture
ฉบับวันที่ ฉบับประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2563