/

Future of Work

ทุกวันนี้พวกเรากำลังทำงานเดิม แต่ต้องใช้ทักษะใหม่ ” และนี่คือหนึ่งความท้าทายที่คนทำงานกำลังเจออยู่ในวันนี้

พบว่าปัจจุบันเหลือบริษัทที่เคยประสบความสำเร็จในทำเนียบ S&P 500 อยู่เพียง 65% ที่ยังคงประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ ในขณะที่ 45% ล้มหายตายจากไป โลกกำลังบอกเราว่า ความสำเร็จในอดีตไม่ได้การันตีความสำเร็จในปัจจุบันอีกต่อไป รวมถึงทักษะเดิม ๆ ที่เคยใช้นำพาองค์กรสำเร็จ ก็อาจใช้ไม่ได้แล้วในวันนี้

ผลการศึกษาโดยบริษัท Deloitte ล่าสุดพบว่า 81% ของผู้นำทั่วโลกมองว่าตนเองกำลังพบกับความท้าทายในการนำองค์กรในสภาวะแวดล้อมที่ซับซ้อนและไม่ชัดเจน 65% พบความท้าทายในการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีม 55% พบความท้าทายในการบริหารแบบทางไกล 47% พบความท้าทายในการประสานความร่วมมือระหว่างคนและหุ่นยนต์ และ 44% พบความท้าทายเรื่องการเพิ่มความเร็วในการบริหารองค์กร

บริษัท Futures Platform ผู้รวบรวมงานวิจัยทั่วโลก เผยแนวโน้มความท้าทายในการบริหารองค์กรที่กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงดังนี้

1. พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรน้อยลง นั่นแปลว่าผู้นำต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจพนักงานยิ่งกว่าเดิม แม้เจนเนอเรชั่น Z ความหวังใหม่ของโลกแห่งการทำงานจะบอกว่า พวกเขาต้องการอยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งนานถึง 11 ปี ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเพียงความฝัน

2. การประสานความร่วมมือระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันทั่วโลกมีบริษัทอยู่เกือบ 50% ที่นำเอาเทคโนโลยี AI หุ่นยนต์ ออโตเมชั่น มาใช้ในการทำงานจริง และกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ บทบาทของผู้นำองค์กรคือ ช่วยพัฒนาทักษะของมนุษย์ที่หุ่นยนต์ไม่อาจแทนที่ได้ เช่นการสื่อสาร ความคิดสร้างสร้างนวัตกรรม การเล่าเรื่อง เป็นต้น

3. ทีมแห่งอนาคตจะเป็นทีมที่ยืดหยุ่น โครงสร้างองค์กรแบบปัจจุบัน ไม่ตอบโจทย์โลกอนาคตอีกต่อไป การสร้างทีมที่ร่วมกันเพื่อทำงานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน แม้ว่าจะมาจากต่างฝ่ายต่างแผนก มีความสำคัญมากกว่าใครคือหัวหน้าใคร หรือใครอยู่ทีมไหน

การที่องค์กรจะก้าวผ่านความท้าทายเหล่านี้ไปได้ จำเป็นต้องมีตัวช่วย สร้างระบบการเรียนรู้แบบใหม่ ต้องเข้าใจว่าคนทำงานยุคใหม่ต้องการเรียน “เพื่อใช้ ” ไม่ใช่ “เผื่อใช้ 

ความสามารถขององค์กรที่จะสามารถสร้างระบบการเรียนรู้ที่ช่วยให้พวกเขาเข้าสู่การเรียนรู้เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่กำลังเจออยู่ได้อย่างทันท่วงที แบบที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ หรือที่เรียกว่า On-demand learning กำลังเป็นเทรนด์การพัฒนาที่มาแรง

จากการศึกษาองค์กรที่มีผลการงานดีทั่วโลก พบว่า 90% องค์กรเหล่านี้มีการสร้างระบบเรียนรู้แบบ On-Demand เช่น On-Demand Coaching พบว่ามีประสิทธิผลต่อการเอาไปใช้งานจริงสูงถึง 90% เมื่อเทียบกับการเรียนรู้แบบอื่น ๆ

On-Demand Coaching คือ การพัฒนาที่ผู้ทำงานสามารถจัดตารางเวลาการเรียนรู้เอง มีทรัพยากร มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในและนอกองค์กรพร้อมที่พวกเขาจะสามารถเข้าถึงเพื่อพูดคุยเรียนรู้ ชวนคิดเรื่องปัญหาสถานการณ์ทำงานจริงที่กำลังเจออยู่ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้พวกเขาไม่เสียเวลา ไม่เสียโอกาสในยุคที่โอกาสมหาศาลรออยู่ข้างหน้า ถ้าคว้าไว้ทันก็เป็นผู้ชนะ ถ้าพลาดไปเพียงเสี้ยววินาทีก็จะไม่สามารถอยู่รอดในธุรกิจได้
 
ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป
 

ที่มา : นิตยสารออนไลน์ K SME Inspired โดยธนาคารกสิกรไทย
คอลัมน์ Future of Work
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2562