/

เอชอาร์ คอร์เนอร์ : ถูก-ผิดอยู่ที่ใครตัดสิน

ผมมีโอกาสฟัง ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีต รมช.กระทรวงคมนาคม พูดถึงเรื่องหลักการในการตัดสินใจของผู้บริหาร

ดร.ไพรินทร์ จัดได้ว่าเป็นนักอ่านตัวยง จากเนื้อหาที่ท่านบรรยาย บอกได้เลยว่าท่านอ่านหนังสือมาเป็นร้อย ๆ เล่ม จนความคิดตกผลึก

ท่านเล่าว่าที่ผ่านมา ได้พยายามค้นหาหลักการในการตัดสินใจที่ดี แต่ไม่มีใครเคยเขียนหรือรวบรวมไว้เป็นเรื่องเป็นราว จึงอาศัยประสบการณ์ในการทำงานหลายสิบปีที่ผ่านมา กำหนดกฎในการตัดสินใจ 5 ประการ ใช้ชื่อว่า Pailin’s Rules of Decision Making

ลองฟังดูนะครับ

1. Don’t make decision without all necessary and sufficient information - อย่าตัดสินใจโดยไม่มีข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอ

2. With all information at hand, don’t hesitate to make decision - เมื่อมีข้อมูลทั้งหมดในมือแล้ว จงอย่าลังเลที่จะตัดสินใจ

3. Not making decision is a kind of decision making - การไม่ตัดสินใจ เป็นการตัดสินใจประเภทหนึ่ง

4. Leader has to make decision and accept ultimate responsibility of those decisions - ผู้นำต้องตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจอย่างเต็มที่ โดยไม่โทษหรือโยนความผิดให้คนอื่น

5. There are only good or bad decision, there is no such thing like ‘fair decision’ - มีแต่การตัดสินใจที่ดีและไม่ดี ไม่มีการตัดสินใจใด ๆ ที่จะยุติธรรมกับทุกฝ่าย เพราะใครได้ประโยชน์ก็จะแฮปปี้ ใครเสียประโยชน์ก็ไม่แฮปปี้

แม้การตัดสินที่เรียกว่า “ชนะทั้งคู่” (Win-Win) ก็ย่อมมีผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจนั้น ๆ เสมอ เพราะฉะนั้นจงตัดสินใจในสิ่งที่ดีและถูกต้อง แม้จะมีคนไม่แฮปปี้ก็ตาม
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
ผู้ก่อตั้ง
บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป
 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ
คอลัมน์ เอสอาร์4.0: 'ถูก-ผิด'อยู่ที่ใครตัดสิน
ฉบับวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2562