uploaded/content/201806/1528172316.213-jpg

เมื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นกลยุทธ์ และการเปลี่ยนแปลงที่ได้ผล ต้องตามอารมณ์ให้ทัน

ทำอย่างไร…ให้คนเก่งทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คงไม่มีองค์กรใดไม่อยากมีคนเก่งไว้ใช้งาน ถ้าพัฒนาคนที่มีอยู่ให้เก่งไม่ได้ ก็ต้องค้นหาคนเก่งจากข้างนอกเข้ามา คราวนี้พอมีคนเก่งมาก ๆ ดูเหมือนจะโชคดี อุตส่าห์สร้างดรีมทีม ดึงยอดฝีมือจากฝ่ายต่าง ๆ เข้ามา แต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิด เพราะบรรดาจอมยุทธ์ทั้งหลายกลับทำงานร่วมกันไม่ได้ สาเหตุสำคัญประการหนึ่งอาจเป็นเพราะผู้นำทำแค่เอาเขาเหล่านั้นมารวมกั น แล้วปล่อยให้ทำงานกันตามยถากรรม

ดังนั้นผู้นำควรทำอย่างไรให้คนเก่งทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่ทัพที่ปราดเปรื่องต้องทำให้ขุนพลเหล่านั้นมีความชัดเจน 3 ประการดังนี้

1. เป้าหมายชัด ต้องมีการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ให้ชัดเจน

2. บทบาทชัด ทุกคนในทีมต้องรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไร ต้องส่งมอบภารกิจอะไรให้ทีม

3. แผนงานชัด มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาการทำงาน ที่ทุกคนในทีมรับรู้ซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้ผู้นำยังต้องพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้แก่คนเก่งเหล่านั้นอีกอย่างน้อย 5 ประการดังนี้

1. เข้าใจความแตกต่างของคน (Different Behavioral Styles) โดยเรียนรู้เพื่อนในทีมว่าเขาเป็นแบบใด แล้วจึงปรับตัวเองให้ทำงานกับคนที่มีสไตล์ซึ่งแตกต่างจากเรา

2. สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ (Effective Communication) โดยใช้สูตร 4 C คือ Clear-Correct-Concise-Complete พูดให้ชัดเจน ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่เยิ่นเย่อ และข้อมูลต้องครบถ้วน

3. ให้และรับฟีดแบ็คอย่างเต็มใจ (Giving and Receiving Feedback) เพราะคนที่อยู่ในสายงานของตนจนเคยชินก็ย่อมเห็นเฉพาะจุดที่ตนยืน ดังนั้นการให้และรับฟีดแบ็คซึ่งกันและกันจะก่อให้เกิดมุมมองรอบด้านมากขึ้น

4. สร้างความไว้วางใจ (Building Trust)โดยแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานของตนเองรักษาคำพูด ปฏิบัติตนให้สม่ำเสมอ คงเส้นคงวา และควบคุมอารมณ์ให้มั่นคง

5. มีสำนึกรับผิดชอบต่องานที่ตนเองได้รับมอบหมาย (Accountability) ไม่ใช่แค่ทำงานให้เสร็จตามหน้าที่ แต่ต้องทำงานให้สำเร็จด้วยจิตสำนึก สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูง ให้คนอื่นในทีมนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่างานนั้นจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวก็ตาม

ถ้าเรามีคนเก่งมาก ๆ ถือว่าองค์กรโชคดี แต่เหนือกว่าความโชคดีคือการทำให้คนเก่งเหล่านั้นทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จักรพันธ์ จันทรัศมี
Consulting Partner
สลิงชอท กรุ๊ป

Source :โพสต์ทูเดย์เว็บไซต์ออนไลน์ ชื่อ 40+ รับวัยว้าวุ่น
คอลัมน์ เมื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นกลยุทธ์ และการเปลี่ยนแปลงที่ได้ผล ต้องตามอารมณ์ให้ทัน
ฉบับวันที่ 25 เมษายน 2560