/

รวมพลังผู้นำเข้มแข็ง : โอกาสในวิกฤต ฉบับซีอีโอ ’ไทยยูเนี่ยน

 


อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
ผู้ก่อตั้ง
บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป
 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ โอกาสในวิกฤติ ฉบับซีอีโอ 'ไทยยูเนี่ยน'
ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม 2563