uploaded/content/202004/1586773551.2329-jpg

รวมพลังผู้นำเข้มแข็ง: เช็คสุขภาพ &โมเดลธุรกิจ ตีฝ่าคว้าชัยในวิกฤติ 
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
ผู้ก่อตั้ง
บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป
 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ รวมพลังผู้นำเข้มแข็ง: เช็คสุขภาพ &โมเดลธุรกิจ ตีฝ่าคว้าชัยในวิกฤติ
ฉบับวันที่ 9 เมษายน 2563