/

บริหาร บริหารงาน: ความเป็นแม่สู่ความเป็นผู้นำ

เมื่อห้าปีที่แล้ว ดิฉันได้มีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับความเป็นแม่ พบว่าความเป็นแม่นั้นมีความคล้ายกับความเป็นผู้นำในหลายด้าน มีผู้เขียนทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับความเป็นผู้นำมากมาย อ่านได้เป็นปีก็คงไม่จบ แต่วันนี้ดิฉันจะชวนคุณมาเรียนรู้ “ความเป็นผู้นำ ” นอกทฤษฎี จากคนใกล้ตัวที่เราเรียกว่า “แม่ ” ผู้นำชีวิตคน

ประการแรก ความเป็นแม่เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีติดตัวมา คนเป็นแม่เรียนรู้ “ความเป็นแม่ ” จาก “การเเป็นแม่ ” คนมักคาดหวังว่าเมื่อเป็นแม่แล้วจะรู้จักวิธีการเลี้ยงลูกได้โดยสัญชาติญาณ แต่จากงานวิจัยความเป็นแม่พบว่าในหลายสถานการณ์แม่เองก็ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร ดังนั้นแม่เองก็ต้องการเครื่องมือหรือองค์ความรู้เพื่อมาช่วยพัฒนาลูกๆ ไม่ใช่ว่าเมื่อเป็นแม่แล้วจะมีความสามารถเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นมาทันที ต้องอาศัยเวลา ลองผิดลองถูก ฝึกฝนเป็นระยะเวลายาวนาน

เช่นเดียวกัน คนที่มีตำแหน่งผู้นำมักถูกคาดหวังว่าจะมีความเป็นผู้นำได้โดยอัตโนมัติ แต่ก็ไม่เป็นจริงเสมอไป เพราะในแต่ละสถานการณ์ ในแต่ละระดับโครงสร้างองค์กรก็ต้องการภาวะผู้นำที่แตกต่างกัน ผู้นำจึงต้องหมั่นพัฒนาตนเองให้มีทักษะเพียงพอที่จะนำพาทีมไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้ อาจลองผิดลองถูกบ้าง และเรียนรู้ไปพร้อมกับตำแหน่งที่ได้มา

ประการที่สอง ความเป็นแม่ฝึกให้รู้จักคำว่า “กินทีหลัง ” เราอาจเห็นภาพของแม่นั่งดูเรากินอาหารอย่างมีความสุข แม้ว่าแม่จะไม่ได้กินอะไรเลย แม่บางคนยอมอดเพื่อลูก จากเดิมเวลาไปไหนก็ซื้อของให้แต่ตัวเอง พอมีลูกก็ยอมให้ลูกได้ก่อน สิ่งที่ตนเองไม่เคยได้ไม่เคยมี มาวันนี้อยากให้ลูกได้มีไม่น้อยหน้าใคร ลูกจึงรู้สึกได้ถึงความเมตตาและไว้ใจเมื่ออยู่กับแม่

ไซมอน ซิเน็ค (Simon Sinek) หนึ่งในกูรูการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ ได้เขียนหนังสือ “ผู้นำกินทีหลัง (Leader Eats Last) ว่า ผู้นำที่มีประสิทธิภาพนั้นคือผู้นำที่ทำให้ลูกน้องรู้สึกไว้วางใจว่าผู้นำของเขาจะช่วยรักษาประโยชน์ให้กับเขาก่อนที่จะรักษาประโยชน์ของตนเอง ในองค์กรที่ผู้นำเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เห็นคนทำงานเป็นเพียงเครื่องมือผลิตผลประกอบการ องค์กรนั้นก็จะได้คนที่ทำงานด้วยความหวาดระแวง ไม่ได้ใช้ศักยภาพเต็มที่กับงาน

ประการสุดท้าย ความเป็นแม่บ่มเพาะให้เกิดความเข้าถึงใจคน ไม่ว่าแม่จะพยายามสอนลูกให้เดินตาม แต่ลูกอาจไม่ได้มีลักษณะนิสัยเหมือนกับแม่เสมอไป และส่วนมากแล้วลูกก็จะมีบุคคลิกเฉพาะตน ดังนั้นในการพัฒนาลูกให้เติบโต แม่จึงได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับความแตกต่างแบบที่ลูกเป็น หาวิธีที่เหมาะสมในการพัฒนา และดึงศักยภาพจากจุดเด่นเพื่อปูทางให้ลูกได้ใช้ชีวิตในแบบของตน

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพนั้นคือผู้นำที่มีทักษะในการฟังและสามารถเข้าใจลูกน้อง นำความแตกต่างในทีมมาใช้สร้างสรรค์งาน และเชื่อในศักยภาพของคน ใช้คนถูกกับงาน เปิดโอกาสให้ลูกน้องได้ลองบินเอง เมื่อคนเติบโตก็ส่งผลต่องานที่เติบโตไปด้วย

คุณทราบหรือไม่ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ต้องการการฟูมฟักอันยาวนานก่อนที่จะยืนและใช้ชีวิตได้เองตามลำพัง ดังนั้นเบื้องหลังลมหายใจของพวกเรามีใครบางคนอยู่เสมอ

ดิฉันเชื่อว่าผู้ที่ส่งพลังชีวิตให้กับใครสักคน ไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นหญิงหรือชาย เขาก็สามารถสืบทอดความเป็นแม่เพื่อเกื้อกูลผู้อื่นได้เช่นกัน เพราะมนุษย์ทุกหมู่เหล่าล้วนเกิดจากแม่ ความเป็นแม่จึงไม่ได้จำกัดแก่หญิงที่เป็นแม่ ทั้งเรียนรู้และฝึกฝนได้ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในฐานะผู้นำ

 
เมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร
ผู้อำนวยการฝ่ายการโค้ช
สลิงชอท กรุ๊ป
 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
คอลัมน์ บริหาร บริหารงาน: ความเป็นแม่สู่ความเป็นผู้นำ
ฉบับวันที่ 12 สิงหาคม 2561