uploaded/content/201804/1524466867.5938-jpg

บริหารคน บริหารงาน: เกมในใจเมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร
ผู้อำนวยการฝ่ายการโค้ช
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
คอลัมน์ บริหารคน บริหารงาน: เกมในใจ
ฉบับวันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561