uploaded/content/201806/1528101434.2671-jpg

บริหารคน บริหารงาน : ฟังเป็น เห็นทางออก
เมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร
ผู้อำนวยการฝ่ายการโค้ช
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
คอลัมน์ บริหารคน บริหารงาน : ฟังเป็น เห็นทางออก
ฉบับวันที่ 3 มิถุนายน 2561