uploaded/content/201801/1516008499.2839-jpg

บริหารคน บริหารงาน - ผู้นำขั้นวิกฤติดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา :
หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
คอลัมน์ บริหารคน บริหารงาน - ผู้นำขั้นวิกฤติ
ฉบับวันที่ อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561