uploaded/content/201808/1535439255.3353-jpg

บริหารคน บริหารงาน : ปลาเน่า
เมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร
ผู้อำนวยการฝ่ายการโค้ช
สลิงชอท กรุ๊ปที่มา : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
คอลัมน์ บริหารคน บริหารงาน : ปลาเน่า
ฉบับวันที่ 26 สิงหาคม 2561