uploaded/content/201810/1539686856.5943-jpg

บริหารคน บริหารงาน : ประตูที่หายไป (จบ)

Jon Fredrik Baksaas, CEO ของบริษัท Telenor สัญชาตินอร์เวย์ ก็ได้อาศัยกลยุทธการใช้พื้นที่ ในการเปลี่ยนทัศนคติการทำงานโดยสิ้นเชิง โดยเมื่อ 15 ปีก่อน Baksaas ได้บุกเบิกนำการใช้พื้นที่ทำงานร่วม จัดโต๊ะทำงานแบบ hot desk ที่ใครมาก่อนก็เลือกจับจองได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับองค์กรที่บริหารโดยภาครัฐในยุคนั้นเป็นอย่างมาก

การปรับวิสัยทัศน์ของ Bakaas ได้แสดงถึงการเปลี่ยนมุมมองว่า อาคารสำนักงานกลางไม่ควรเป็นเพียงอสังหาริมทรัพย์ แต่เป็น “เครื่องมือในการสื่อสาร ” เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเคลื่อนกลยุทธทางธุรกิจ จึงไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดบริษัทที่ดำเนินกิจการโดยรัฐ จึงได้เติบโตกลายมาเป็นบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของโลกได้

หากมองเพียงผิวเผิน ก็อาจเข้าใจว่าการเปลี่ยนปัจจัยภายนอก สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมได้ เแต่ความจริงแล้วการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายนอกเพียงลำพัง โดยที่ไม่เข้าใจว่าเปลี่ยนไปเพื่ออะไร ก็อาจส่งผลตรงกันข้ามหรือไม่เกิดผลอันใดเลย

ลองจินตนาการดูง่ายๆว่าหากเราถือบ้านที่เราอยู่เป็นเพียงที่อยู่อาศัยหลับนอน บ้านก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมอย่างหนึ่ง สมาชิกครอบครัวกลับมาบ้าน ก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปพักผ่อนห้องของตน แต่หากว่าเรามองบ้านเป็นศูนย์รวมจิตใจของครอบครัว เราก็จะปฏิบัติต่อกันแบบหนึ่ง และเกิดความต้องการพื้นที่ภายในและภายนอกที่จะสารมารถรับฟังและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น

หากโรงเรียนถูกจัดให้เป็นเพียงสถานที่ “ป้อนความรู้ ” อาคาร โต๊ะ เก้าอี้ ก็จะถูกจัดแบบหนึ่ง บางโรงเรียนมองว่าตนเองเป็นแหล่ง “บ่มเพราะทางสติปัญญาและวิชาชีวิต ” ก็จะจัดสิ่งแวดล้อมกระตุ้นการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทางความคิด ยอมรับความหลากหลาย หลอมรวมคนที่แตกต่างไว้ด้วยกันในแต่ละห้องแต่ละชั้น เพื่อจำลองชีวิตจริงนอกโรงเรียน

ประตูที่กั้นเราไว้นั้นอาจส่งผลทางจิตวิทยาในการอยู่ร่วมกัน ดั่งจะเห็นได้จากงานวิจัยว่าการจัดพื้นที่ภายนอก สามารถเอื้อต่อการปรับเปลี่ยนทัศนะ และพฤติกรรมการทำงานร่วมกันได้ แต่หากเราไม่ได้เปิดประตูด้านในออก แม้ว่าพื้นที่ภายนอกจะเปิดโล่งอย่างไร ก็ยังคงมีฉากกั้นระหว่างกันและกัน

ดังนั้นหากคุณคิดจะปรับเปลี่ยนปัจจัยภายนอก ก็อย่าลืมปรับเปลี่ยนปัจจัยภายในด้วยเช่นกันเมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร
ผู้อำนวยการฝ่ายการโค้ช
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
คอลัมน์ บริหารคน บริหารงาน : ประตูที่หายไป (จบ)
ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2561