uploaded/content/201801/1514951983.jpg

บริหารคน บริหารงาน : ปณิธานปีใหม่ ตั้งเป้า ลงมือทำ

ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
คอลัมน์ บริหารคน บริหารงาน : ปณิธานปีใหม่ ตั้งเป้า ลงมือทำ
ฉบับวันที่ วันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม 2560