uploaded/content/201802/1519715704.991-jpg

บริหารคน บริหารงาน : ดีใจที่ได้พบเธอ โซเฟีย


ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
คอลัมน์ บริหารคน บริหารงาน : ดีใจที่ได้พบเธอ โซเฟีย
ฉบับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561