uploaded/content/201806/1529380493.7533-jpg

บริหารคน บริหารงาน : จุดสกัดความสำเร็จ

เมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร
ผู้อำนวยการฝ่ายการโค้ช
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
คอลัมน์ บริหารคน บริหารงาน : จุดสกัดความสำเร็จ
ฉบับวันที่ 17 มิถุนายน 2561