uploaded/content/201803/1521099260.2622-jpg

บริหารคน บริหารงาน : จุดบอดผู้บริหารเมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร
ผู้อำนวยการฝ่ายการโค้ช
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
คอลัมน์ บริหารคน บริหารงาน : จุดบอดผู้บริหาร
ฉบับวันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561