uploaded/content/201805/1526961185.3763-jpg

บริหารคน บริหารงาน : จริงหรือไม่อยู่ที่ใครว่าจริงเมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร
ผู้อำนวยการฝ่ายการโค้ช
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
คอลัมน์ บริหารคน บริหารงาน : จริงหรือไม่อยู่ที่ใครว่าจริง
ฉบับวันที่ 20 พฤษภาคม 2561