uploaded/content/201805/1525417622.6323-jpg

บริหารคน บริหารงาน : คุณกลัวอะไร
เมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร
ผู้อำนวยการฝ่ายการโค้ช
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
คอลัมน์ บริหารคน บริหารงาน : คุณกลัวอะไร
ฉบับวันที่ 22 เมษายน 2561