uploaded/content/201801/1517367987.9323-jpg

บริหารคน บริหารงาน : ความสุขเล็กเล็กที่ยิ่งใหญ่
ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
คอลัมน์ บริหารคน บริหารงาน : ความสุขเล็กเล็กที่ยิ่งใหญ่
ฉบับวันที่ วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2561