uploaded/content/201807/1533007606.8778-jpg

บริหารคน บริหารงาน : ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
เมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร
ผู้อำนวยการฝ่ายการโค้ช
สลิงชอท กรุ๊ปที่มา : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
คอลัมน์ บริหารคน บริหารงาน : ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
ฉบับวันที่ 29 กรกฎาคม 2561