uploaded/content/201802/1519801552.3854-jpg

ถามมา-ตอบไป สไตล์คอนซัลต์: ’HiPo’ และ ’HiPer’
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ประชาชาติ
คอลัมน์ ถามมา-ตอบไป สไตล์คอนซัลต์: 'HiPo' และ 'HiPer'
ฉบับวันที่ ธุรกิจ 10 - 13 สิงหาคม 2560