uploaded/content/201802/1519801829.4799-jpg

ถามมา-ตอบไป สไตล์คอนซัลต์: ผู้นำที่องค์กรต้องการ
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ
คอลัมน์ ถามมา-ตอบไป สไตล์คอนซัลต์: ผู้นำที่องค์กรต้องการ
ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560