uploaded/content/201802/1519802209.7015-jpg

ถามมา-ตอบไป สไตล์คอนซัลต์: ดูดวิชาจากคนนอก
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
คอลัมน์ ถามมา-ตอบไป สไตล์คอนซัลต์: ดูดวิชาจากคนนอก
ฉบับวันที่ 5 - 8 ตุลาคม 2560