/

คอลัมน์ เอชอาร์ คอร์เนอร์ : สร้างวัฒนธรรมสุขภาพดีในองค์กรกันเถอะ

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
ผู้ก่อตั้ง
บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป
 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ
คอลัมน์ เอชอาร์ 4.0: สร้างวัฒนธรรมสุขภาพดี ในองค์กรกันเถอะ!
ฉบับวันที่ 15-17 สิงหาคม 2562