/

กรุงเทพธุรกิจ: เปิดบทเรียน-เทคนิคปรับตัว'สีฟ้า' & 'Just Jela'


 
อภิวุฒิ  พิมลแสงสุริยา
ผู้ก่อตั้ง
สลิงชอท กรุ๊ป

ที่มา : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ กรุงเทพธุรกิจ: เปิดบทเรียน-เทคนิคปรับตัว'สีฟ้า' & 'Just Jela'
ฉบับวันที่ 15 พฤษภาคม 2563