uploaded/content/202004/1586931203.7282-jpg

กรุงเทพธุรกิจ: บทบาทผู้นำในยามวิกฤติ

ในขณะที่สถานการณ์ทุกด้านกำลังมะรุมมะตุ้มเฉกเช่นนี้ เราในฐานะเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างานและคนทำงาน ควรเตรียมตัวและทำตัวอย่างไร ที่ปรึกษาระดับโลก McKinsey & Co แนะนำไว้ 7 ประการ ดังนี้

1. Protect your people: นอกจากช่วยเหลือดูแลเรื่องสุขอนามัยและความเป็นอยู่แล้ว ยังต้องหมั่นดูแลจิตใจไม่ให้ตื่นตระหนกหรือวิตกจริตมากจนเกินไป การสื่อสารที่รวดเร็ว ตรงไปตรงมา และสม่ำเสมอ จะช่วยลดปัญหา ความหวาดกลัวลงได้

2. Set up a cross-functional crisis-response team - ตั้งทีมทำงานที่ประกอบไปด้วยพนักงานจากหลากหลายหน่วยงาน เพื่อช่วยประสานงาน  ให้ข้อมูล และเป็นสะพานในการสื่อสารระหว่างองค์กรไปยังพนักงานและจากพนักงานกลับมายังองค์กร

3. Ensure liquidity is sufficient to weather storm: ในสถานการณ์เช่นนี้ เงินสด สำคัญที่สุด ควรใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง  อะไรเลื่อนได้เลื่อนก่อน เพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์จะลากยาวขนาดไหน และจะเลวร้ายเพียงใด

4. Stabilize the supply chain: บริหารความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียให้ดี ทั้งในแง่การจัดส่งวัตถุดิบจากผู้ผลิตและการส่งสินค้าถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์เริ่มคืนสู่สภาพปกติ เพราะในช่วงแรก ๆ คงวุ่นวายน่าดู การวางแผนเสียแต่เนิ่น ๆ จะช่วยทำให้ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น

5. Stay close to your customers: อย่าทิ้งลูกค้าในยามยากลำบาก ถึงแม้ลูกค้าจะไม่ซื้อสินค้าและบริการอะไรจากเราในตอนนี้ จงอยู่ใกล้ ๆ พวกเขา เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป หมั่นมองหาช่องทางที่จะเข้าถึงและให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น ช่องทางออนไลน์ คือพระเอกในยุคนี้  ลองคิดดูว่าเราทำอะไรเพิ่มเติมได้บ้างในการบริการลูกค้า

6. Practice the plan: คิดถึงโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์ในหลาย ๆ รูปแบบ (Scenario) ไว้ล่วงหน้า จากนั้นเตรียมแผนรองรับแต่ละสถานการณ์ไว้  เมื่อเวลานั้นมาถึง จะได้รับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. Demonstrate purpose: มีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนและสังคมส่วนรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การช่วยบริจาคเงินทอง  สิ่งของจำเป็น รวมทั้งให้ความรู้เป็นวิทยาทาน เป็นหน้าที่ของทุกคน เมื่อสังคมเข้มแข็งแล้ว ธุรกิจก็ย่อมแข็งแรงตามไปด้วย

เอาใจช่วยทุก ๆ คนให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได้ รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
ผู้ก่อตั้ง
บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป
 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ คุยเรื่องคน: บทบาทผู้นําในยามวิกฤติ
ฉบับวันที่ 7 เมษายน 2563