Careers
Career Opportunity

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ดูแลและบริหารจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงานทั้งหมดและดูแลค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพและอยู่ภายในงบประมาณค่าใช้จ่าย
 • ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์ใช้ภายในสำนักงานและทรัพย์สินของบริษัทฯ และดูแลค่าใช้จ่ายของแผนกให้มีประสิทธิภาพและอยู่ภายในงบประมาณค่าใช้จ่ายรวมถึงการจัดเก็บและจัดทำบัญชีควบคุมในระบบ
 • ดูงานแอดมินระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุย์ (HRMi) ระบบประเมินผลออนไลน์ (Online Assessment) และระบบฐานข้อมูลลูกค้าและการบริหารโปรเจค (Customer Data & Project Management) ของบริษัท
 • ดูแลและประสานงานกับบริษัท Outsourced ต่างๆ เพื่อดูแลรักษาให้ระบบต่างๆ ที่มีของบริษัทสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลของบริษัทใน Server ต่างๆ ให้ถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ
 • ให้บริการลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์และประสานงานกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง


การศึกษา:

 • ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลการเรียนดีต่อเนื่อง เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.0


คุณสมบัติและความสามารถเฉพาะบุคคล:

 • เพศชายหรือเพศหญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25 -28 ปี
 • เรียนรู้เร็วและสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการ และไม่ย่อท้อต่องานหนัก
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มองสถานการณ์ไปข้างหน้า กระตือรือร้น แคล่วคล่องฉับไว
 • สามารถทำงานในภาวะกดดันภายใต้กำหนดเวลาและสามารถทำงานที่หลากหลายได้


ประสบการณ์การทำงาน:

 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในแผนกทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นประโยชน์


ความรู้และความชำนาญพิเศษ:

 • มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษทั้งการพูด การอ่าน และการเขียนในระดับดี (คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650)
 • มีความรู้และความสนใจทางด้านการใช้เทคโนโลยี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Office for Mac (Word, Excel & PowerPoint)
 • มีทักษะในติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

Job’s Roles & Responsibilities:

 • Manage sales and revenue growth for key account channel across all product categories as assigned;
 • Manage relationships with key accounts as assigned;
 • Approach new customers;
 • Monitor and maximize performance of all key accounts;
 • Visit assigned accounts under monthly and weekly routing plan to strengthen relationship and to ensure all sales fundamental activities are achieved;
 • Work as part of the sales team to expand sales and marketing activities to achieve sales target;
 • Liaise and co-ordinate with internal departments and the company’s network to fulfill customers’ needs.


Education:

 • Bachelor or higher degree in HROD, Business Administration, Marketing or a related field with good and consistent academic results.


Work Experience:

 • A minimum 3 years of working experience in management of sales and customers with proven record of past success;
 • Experience in HR management or HROD will be a plus.


Personal Qualification:

 • Thai nationality, male or female;
 • Have own car with driving license and willing to travel;
 • Love meeting & communicating with clients and new people;
 • Eager to learn new concept of people and organizational development;
 • Ability to work under pressure of deadlines on multiple assignments;
 • Ability to work autonomously under limited resources.


Knowledge and Skills:

 • Strong achievement driven and customer service orientation;
 • Strong selling and negotiation skills;
 • Good oral and written communication & interpersonal skills both English & Thai (TOEIC score above 800);
 • Having a capability to develop and deliver presentations;
 • Possess skills in MS Office for Mac applications.

Roles & Responsibilities:

 • Assist the Project Manager in the management of the overall project for the smooth proceedings of the various tasks;
 • Assist in the management of project implementation activities within the scope of the contract proposal, involving the supervision and performance of a range of duties for the successful completion of multi-discipline tasks;
 • Liaison with both internal and external entities to ensure effective communication in the resolution of administrative and technical issues related to projects;
 • Research information and data gathering and the provision of brief reports on all relevant matters of the business;
 • Develop presentations for internal and external use;
 • Attend to all administrative matters as and when required.


Education:

 • Master degree in Business Administration, Management, Economics, Psychology or related fields with good and consistent academic results in leading university;
 • Overseas graduate will be a plus.


Work Experience:

 • Minimum 2 years of working experience as Management Assistant, Management Trainee in one or several international companies is a plus.


Personal Qualification:

 • Proactive, energetic and self-motivated;
 • Fast learning, prompt response and adaptable;
 • Cross cultural sensitivity, mature and hard-working attitude;
 • Ability to work under pressure of deadlines on multiple assignments;
 • Ability to work autonomously under limited resources.


Knowledge and Skills:

 • Good oral and written communication & interpersonal skills both English & Thai (TOEIC score above 800);
 • Strong skills in MS Office for Mac applications.
 • Ability to establish rapport and sound relationships within and outside the company;
 • Analytical mind and systematic thinking;
 • Strong coordination skill.

Description

The Senior Consultant is responsible for developing, implementing and evaluating enterprise-wide, strategic, scalable Human Resource & organizational development solutions that drive organizational effectiveness and business success for clients e.g. performance management, talent management, succession planning, organizational & team effectiveness, organizational design, leadership development, learning solutions, culture, change and transformation.

Job’s Roles & Responsibilities:

 • Work as a project director or a team lead with executive consultant and account manager to diagnose, develop conceptual ideas and proposals to meet client's needs in leadership and organization development areas;
 • Develop and deliver presentations both in English & Thai;
 • Manage complex and/or large-scale organizational development projects to ensure leadership and organization development solutions meet client’s needs and are practical to implement and to execute of the project plan;
 • Conduct meetings and briefings to clients, plan and coordinate interventions and follow-ups to meet project objectives and client's satisfaction;
 • Manage and build relationship with all stakeholders both external and internal team;
 • Develop & supervise junior consultants and project coordinators to high performance.


Education:

 • Master degree in HR & Organizational Development, Strategic Management or related fields with good and consistent academic results (GPA not below 3.3) in leading university;
 • Overseas graduate will be a strong plus.


Work Experience:

 • A minimum 8 years of working experience in Consulting firm or in a corporate HR, emphasis in human resources and organizational development.


Personal Qualification:

 • Thai nationality, male or female age between 33-40 years old;
 • Proactive, energetic and self-motivated;
 • Demonstrate flexibility & adaptability;
 • Ability to work under pressure of deadlines on multiple assignments;
 • Ability to work autonomously under limited resources;
 • Ability to represent the company in a professional and consultative appearance and approach;


Knowledge and Skills:

 • Good oral and written communication & interpersonal skills both English & Thai (TOEIC score above 800);
 • Strong OD skills & knowledge;
 • Strong project management;
 • Strong analytical mind and excellent strategic thinking;
 • Strong capability to develop and deliver presentations;
 • Strong interpersonal skill; ability to understand, connect and relate very well with different styles and level of people;
 • Demonstrate an ability to independently analyze problems, provide sustainable solutions, and make on-job decision.
The Stories View All